Vindkraft

Ved hjelp av store vindturbiner samles energien fra vinden i en dynamo som omdanner energien til elektrisitet. Dette er spennende , Enco har løsningen for ditt energi behov.

Fra energi til elektrisitet

Vindkraft er den kinetiske energien til vinden, og en måte å omdanne denne energien til elektrisitet, er ved hjelp av vindturbiner. Ved hjelp av store vindturbiner samles energien fra vinden i en dynamo som omdanner energien til elektrisitet.

Over 4000 år med vindkraft

Vindenergi er den energien som tas opp som følge av at luft beveger seg. Å utnytte vind som energikilde er en gammel oppfinnelse. De første vindmøllene vi kjenner til ble brukt i Kina for over 4000 år siden. I Norge kom vindmøllen til Jæren på 1400 tallet.

Hvilke fordeler har vindkraft?

Solcelleanlegg til privat bruk er i ferd med å bli allemannseie, mens små vindturbiner fortsatt er litt mer sjeldent i Norge. Dette til tross for at vindkraft er en av de mest miljøvennlige formene for kraftproduksjon vi har tilgjengelig, og Norge har enorme vindressurser! Det er en natrulig symbiose mellom sol- og vindkraft. Vindkraft har mange fordeler, og Norge har i dag blant de enkleste og smidigste prosessene for godkjenning av oppsetting av små vindturbiner i Europa. Vi hjelper deg finne løsningene som passer for deg!

  • Vindkraft er fornybar energi
  • Vindenergi gir ingen forurensing
  • Vinden er sterkest på de årstidene hvor energibehovet er størst
  • Det blåser mest når det er lite nedbør og derfor lite vann til vannkraftverkene
  • Vindmøllene har lave driftsutgifter og er derfor stabile i drift

Interessert i å vite mer?

Kontakt oss (sort tekst)