Solenergi

Solen og solenergi er den mest bærekraftige og tilgjengelige energikilden vi har. Hver time mottar vi mer energi fra solen enn hva hele verdens befolkning bruker på et år!

Framtidens energikilde

Interessen for fornybar energi har økt kraftig de siste 20 årene og er nå det markedet med den raskeste veksten. Solenergi blir stadig viktigere for både deg og meg, samt private og kommunale eiendomsforvaltere. Grunnen er blant annet økende miljøproblemer og fokus på dette, samt strømprisene.

Stort potensial

Norge har en solinnstråling på 700–1 000 kWh per kvadratmeter per år. Til sammenligning har en ny energieffektiv bolig et samlet energibehov på 65–100 kWh per kvadratmeter boareal per år. Man kan dermed dekke store deler av et byggs energibehov med fornybar energi fra solen. Teknologien er moden og under stadig utvikling!

Hvorfor investere i solenergi?

En grønnere hverdag

Med et solcelleanlegg på taket kan du produsere din egen, miljøvennlige strøm. Økende strømpriser og en forventning om effektbaserte strømpriser, gjør at mange ønsker å kunne produsere sin egen strøm og bli mer uavhengig. Med et middels stort anlegg kan du i et nytt hus dekke en stor del av strømbehovet med egenprodusert strøm. Overskuddsenergien kan du selge tilbake til strømselskapet ditt.

Stort potensial i fremtiden

Man mener at solenergi har potensial til å bli verdens framtidige hovedenergikilde. Svenskene ligger et godt stykke foran oss, men Norge er på god vei etter, og antall solcelleanlegg på norske tak har økt drastisk de siste årene. Enova er sikre på at «solceller er på vei inn i husholdningsmarkedet.» Flere og flere innser at solcelle på taket er en god investering og et selvfølgelighet i fremtiden.

Støtte for EL-produksjon

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Produser din egen strøm

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger. Nå kan du også få støtte til el-produksjon i din fritidsbolig.

Egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm
  • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm
  • Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi

Integrert Solcelleløsning

Med et integrert solcelleanlegg kombinerer du kvalitet og estetikk på nybygg eller eksisterende bygg. De integrerte panelene blir en vakker og naturlig del av taket ved å bytte ut eksisterende taktekke med solcellepaneler.

Utenpåliggende Solcelleløsning

Utenpåliggende paneler kan benyttes på alle typer tak. Festeanordningen beregnes i hvert enkelt prosjekt for å tilpasses ditt tak.

Interessert i å vite mer?

Kontakt oss (sort tekst)