Smartlading

Vi har produktene som lar seg lade smart og kostnadseffektivt på arbeidsplassen, borettslaget eller andre steder der det er behov for flere ladestasjoner.

Full effektkapasitet

Med en smartlader får du utnyttet tilgjengelig effektkapasitet til det fulle, samtidig som energiforbruket til ladestasjonene ikke overstiger makskapasiteten i bygget. En smartlader og en lastbalanserer lar deg koble mange ladere på en kurs. Den fordeler energikapasiteten på de tilkoblede laderne. Den åpner også for bruk av tilhørende programvare. Denne programvaren lar deg blant annet styre lastbalanseringen og tilby betalingsløsninger.

Interessert i å vite mer?

Kontakt oss (sort tekst)