Inverter

Inverter er også kjent som vekselretter. En inverter omformer likespenningen til vekselspenning, og dermed likestrøm til vekselstrøm.

Likespenning til vekselstrøm

Med en inverter kan du gjøre om likespenningen fra solcellepanelene til vekselstrøm som kan leveres ut på strømnettet, og benyttes dermed hovedsakelig i solcelleanlegg som er koblet til strømnettet. Våre invertere er kompakte og har en enkel og lett design. De er enkle å montere, og kan monteres både ute og inne.

Solis

Solis invertere er produsert på Ginong’s avansert og høyautomatiserte fabrikk i Ningbo. Dette er en av verdens eldste og største spesialister på invertere til solcellemarkedet. De har en komplett in-house produksjon og benytter kun komponenter av aller høyeste kvalitet. Deres fokus og løfte om kvalitet, forskning og utvikling har gitt de høye ratinger hva angår produkt- pålitelighet (99,73%)

 • Tier 1 produsent (Bloomberg)
 • 10 år med tilpasning, utviklet og testing av produktet
 • 5 års garanti
 • Første i bransjen til å gjennomgå tredjeparts kvalitetstesting av DNG VL
 • Omfattende testing av produktene

SolarEdge

SolarEdge er en global leder innen smart energiteknologi og produsent av invertere. Ved å utnytte teknologi i verdensklasse og med et resolutt fokus på innovasjon, utvikler SolarEdge smarte løsninger som driver oss inn i fremtiden.

 • Invertere designet for å fungere sammen med SolarEdge optimizer
 • Overlegen effekt
 • Markedsledende garantier
 • Komplette løsninger
 • Shippet mer enn 1 millioner invertere og 30 millioner optimizere siden 2010

Optimizer

En energy optimizer vil la deg optimalisere effekten på ditt solcelleanlegg.

En optimizer overvåker

og styrer et panel for å maksimere effekten levert fra solenergianlegget. Et solcelleanlegg er bare så bra som sitt dårligste panel, men en optimizer sikrer at hvert enkelt panel produserer i henhold til maksimum, og gir dermed en større frihet med tanke på hvordan og hvor panelene plasseres. Tidligere har det vært utfordringer med plassering av solcellepaneler i skyggefulle områder, da bare litt skygge på et panel kan drastisk redusere effekten til hele solcelleanlegget.

Ved å koble en optimizer til

det skyggeutsatte panelet vil panelet fortsette å levere solenergi uten at det vil hindre strømmen fra de andre panelene. Dermed kan effekten fra de ikke berørte solcellene og panelene opprettholdes. En optimizer vil også tilby økt sikkerhet ved mulighet for å kutte produksjonen fra panelene ved for eksempel brann. En optimizer vil også tillate betydelig flere panel i hver streng, noe som vil gi lavere BOS-omkostninger.

SolarEdge optimizer

En optimizer overvåker og styrer et panel for å maksimere effekten levert fra solenergianlegget.

 
 • Maksimerer solenergiproduksjonen fra hvert solcellepanel
 • Reduserer effekttap
 • Gjør at hvert panel kan i individuell informasjon om produksjon og ytelse
 • Effektivitet 97.6%
 • DC safe
 • IP65

SolarEdge optimizer og invertere er designet for å benyttes i kombinasjon.

En kombinasjon som gir deg flere fordeler:

 • Intelligent effektoptimalisering
 • Smart laststyring
 • Avansert overvåkning
 • Kompatibel med energilagringssystemer

SolarEdge Smart Energy lar deg utnytte solen smart og rigger deg for en smart fremtid

 • Gjør deg mulig å utnytte en større del av din egen produksjon
 • Minske strømregningen
 • Lar deg lagre overskuddsenergi for benyttelse når solen har gatt ned eller tider på døgnet
 • Husholdninger bruker mye strøm

Interessert i å vite mer?

Kontakt oss (sort tekst)