Integrert Solcellepanel

Solcelleanlegg på taket har aldri sett bedre ut!

Fordeler ved integrert solcelleanlegg

Den aller største grunnen til å velge et integrert solcelleanlegg på taket ditt er utseende. En integrert løsningen erstatter ditt taktekke og monteres rett på lekteverket. Dermed ser solcelleanlegget ut som en del av taket ditt på en måte som et utenpåliggende solcelleanlegg aldri vil gjøre.

Andre fordeler ved et integrert solcelleanlegg:

  • Enklere vedlikehold av taket. Et solcelleanlegg har en levetid på ca 30 år. Dersom det er behov for vedlikehold av taket i denne perioden, kan det enkelt utføres uten å demontere solcelleanlegget.
  • Enkel installasjon og sparte utgifter på f.eks takstein. På et nytt tak installeres panelene før taktekkingen legges rundt.
  • Slipper løv og fuglereir. Med et solcelleanlegg som går flush med taket ditt vil det ikke være noe sted hvor løv kan samle seg, eller fugler lage reir.

Høy kvalitet og estetikk

Ettersom solenergi nå vekker mer interesse, blir utseende stadig viktigere. Med Clearline Fusion, kombineres høy kvalitet og estetikk.

Velg et integrert solcelleanlegg

Solceller har aldri sett bedre ut!