Elbil-lading

Nordmenn er klare for elbilskiftet – resten av Norden henger etter, ifølge Elbilbarometeret 2018.

Vekst i Norge

Beregninger viser at det kan kjøre 400.000 elbiler på norske veier innen utgangen av 2020. Norge ansees å være i rute til å nå målet om at alle nye biler er nullutslipp-biler i 2025. Vi leverer ladestasjoner til alle elbiler og et hvert behov. Hos oss får du tak i de ladeløsningene dine kunder og samarbeidspartnere vil forvente at du har.

Anbefalinger fra DSB

DSB har klare anbefalinger hva gjelder elbil-ladestasjon; Mode 3/ på-vegg-lader. En Mode 3 ladestasjon lader raskt, har stor fleksibilitet og best sikkerhet. Alle offentlige tilgjengelige ladestasjoner er fra og med 2018 Mode 3 med Type 2-kontakt.

Hva er forskjellen på Mode 2 og Mode 3?

Mode 2 – vanlig kontakt

Her plugges ladeledningen i en vanlig jordet kontakt (Schuko kontakt). En boks på ladeledningen styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten. Denne formen for lading er ikke anbefalt å erstatte en hjemmelader. Mode 2-lader er en fin sikkerhet å ha liggende i bilen for lading der det ikke er tilgjengelig ladestasjon. Husk oppheng av ladeboksen i kurv eller krok, da kontakten blir ødelagt av vekten på ladeboks og kabel.

Mode 3 – på-veggen-lader

Dette er en ladestasjon som er fastmontert på vegg eller stativ. Den kan ha fast kabel som plugges i bilen eller være utstyrt med en Type 2 kontakt slik at bileier benytter egen kabel. Mode 3 lading tilbyr normalt en ladeeffekt opptil 22kW. Den har innebygde sikkerhetsfunksjoner, og du kan få systemer for fordeling av tilgjengelig effekt (lastbalansering). Det er også muligheter for betalingsløsninger.

Ladestasjoner for elbil

Vi leverer ladestasjoner for ethvert behov; hjemmelading, borettslag, offentlig ladestasjoner eller mobile ladeenheter.

Offisiell distributør av EO Charging

Vi er offisiell distributør av EO Charging i Norge. EO Charging et engelsk firma startet av Charlie Jardin. Han har lang og bred erfaring fra elbilbransjen og startet EO med et løfte om å gjøre elbillading enkelt og pålitelig.

 

EO står for ‘Electricity Online’ – en ide som er integrert i deres visjon om å designe smarte løsninger for fremtiden. Gjennom integrasjoner med solcellepaneler, batterilagring og smart hjemmeapparater etterstreber EO å gjøre det mulig for enkeltpersoner å bli avhengighet av strømnettet.

Interessert i å vite mer?

Kontakt oss (sort tekst)