Bli forhandler

Våre produkter vil alltid holde høy kvalitet og våre utvalgte produsenter skal være markedsledende innenfor sitt felt. Vil du være med i dette markedet, sammen med oss? Vi søker forhandlere i hele Norden!

Fordeler ved å bli forhandler

Det skal være flere fordeler ved å være forhandler av våre produkter. Vi vil alltid etterstrebe å ligge forut med hensyn til energieffektiv «grønne» produkter. Våre produkter vil alltid holde høy kvalitet og våre utvalgte produsenter være markedsledende innenfor sitt felt. Vi lover at du som forhandler hos oss vil ha tilgang til

  • Profesjonelt faglig miljø
  • Kurs og opplæring
  • Tilrettelagt profileringsmateriell og brosjyrer du har behov for
  • Kundeleads
  • Bli inkludert som en del av et større nettverk
  • Nytenkende
  • Det lille ekstra

Ønsker du å bli forhandler?

Kontakt oss (sort tekst)